NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA
CERTYFIKAT JAKOŚCI
"SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

 

 

Dnia 18 kwietnia 2008 roku w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbyła się konferencja wojewódzka na temat kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pana Jacka Protasa. W konferencji, oprócz młodzieży szkolnej, udział wzięli m.in. wicemarszałek Jolanta Szulc, przewodniczący Rady Miasta Olsztyn Zbigniew Dąbkowski, wiceprezydent Olsztyna Anna Wasilewska, wiceprzewodnicząca Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości  Danuta Raczko oraz warmińsko-mazurski kurator oświaty Jolanta Gregorczuk. Konferencja była połączona z galą nadania Certyfikatów Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości".
 Cele projektu:
- Promocja kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły
- Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach
- Promocja programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez
  szkołę
- Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w polskich szkołach
W skład Kapituły Certyfikatu wchodzili:
1. Krystyna Szumilas – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
2. Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
3. Danuta Jabłońska – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Marek Rocki – Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
5. Zbigniew Modrzewski – Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

 

Kapituła przyznała certyfikaty 15 szkołom ponadgimnazjalnym w naszym województwie, a wsród nich   również  naszej. Zespół Szkół Gospodarczych  reprezentowała delegacja 5 osób: Dyrektor Maria Dobosz, koordynatorzy – Anna Miecznikowska, Urszula Stanek nauczycielki przedmiotów ekonomicznych oraz uczniowie: Paulina Ogłodzińska z kl. Ia TG, Krzysztof Caban z kl. IIIb TG jako przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Otrzymaliśmy piękną tablicę - Certyfikat Jakości przyznany na 3 lata. W ten sposób dołączyliśmy do grona szkół w Polsce, które lepiej niż inne
dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w dorosłym życiu.
Uzyskany Certyfikat daje nam różne korzyści m.in. możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Na sukces ten zapracowaliśmy wspólnie.

                                                    Koordynatorzy projektu: Anna Miecznikowska, Urszula Stanek