PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I FINANSE W SZKOLE - patrz 
                                                               
                                                                                                                                  

                     OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZSG - konkurs

                                   Otrzymaliśmy certyfikat jakości    

Europass – zwiększy twoje szanse na rynku pracy !
Odwiedź stronę www.europass.org.pl , na której znajdziesz jak  powinny być sporządzone profesjonalne dokumenty:
• Europass - CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

www.nbportal.pl  - Podnoś swoje kwalifikacje nie wychodząc z domu

                  K O N K U R S   E K O N O M I C Z N Y

W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Debat o Gospodarowaniu „AD-REM” chętni uczniowie klas czwartych
Technikum Gastronomicznego przystąpili do pierwszego etapu konkursu.
Polegał on na rozwiązaniu testu weryfikującego wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu funkcjonowania gospodarki.
Zawierał 30 pytań zamkniętych.

           Wyniki przedstawiają się następująco:

        1. Widźgowski Paweł  IV c TG  - 19 pkt.
  2. Borecki Rafał  IV e TG – 18 pkt.
  3. Wesołowski Kamil  IV e TG – 18 pkt.
  4. Ilis Dawid  kl. IV c TG – 18 pkt.
  5. Joanna Dmowska   kl. IV b TG – 17 pkt.
  6. Magoń Łukasz  kl. IV c TG – 16 pkt.
  7. Grabowski Kamil  kl. IV c TG – 16 pkt.
  8. Pietrzykowska Magda  kl. IV b TG – 15 pkt.
  9. Bocoń Sylwia  kl. IV a TG – 15 pkt.
10. Boss Magdalena  kl. IV b TG – 14 pkt.
11. Boćwińska Ola  kl. IV e TG  - 13 pkt.
12. Misztal Joanna  kl. IV c TG – 13 pkt.
13. Michalczuk Inga kl. IV b TG – 13 pkt.
14. Górski Filip  kl. IV a TG – 12 pkt.
15. Lejmanowicz Agnieszka  kl. IV a TG  - 12 pkt.
16. Gałązka Tomasz  kl. IV c TG – 12 pkt.
17. Chromińska Natalia  kl. IV a TG – 11 pkt.
18. Żbikowska Elżbieta  kl. IV a TG – 11 pkt.
19. Markiewicz Marlena  kl. IV e TG – 11 pkt.
20. Beszczyńska Marlena  kl. IV a TG  - 10 pkt.
21. Frankiewicz Ola  kl. IV c TG – 10 pkt.
22. Oman Sebastian  kl. IV e TG – 10 pkt.
23. Chlebińska Joanna  kl. IV b TG – 10 pkt.
24. Gołębiowska Marta  kl. IV a TG – 9 pkt.
25. Świątek Natalia  kl. IV b TG – 9 pkt.
26. Gołębiewski Łukasz  kl. IV b TG – 9 pkt.
27. Czurakowska Aleksandra  kl. IV b TG – 8 pkt.
28. Kalinowska Joanna  kl. IV a TG – 7 pkt.
29. Labuda Aleksandra  kl. IV b TG – 7 pkt.
30.Małyszek Dorota  kl. IV c TG – 6 pkt.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział !

                                                                                 Wyniki opracowała:
                                                                                 Anna Miecznikowska