Matematyka w praktyce

 

Zad. 1. Wydawca ma wypłacić autorowi honorarium. Ustalona kwota stanowi przychód autora. Od tego przychodu odlicza się tzw. "koszty uzyskania przychodu", które w przypadku honorarium autorskiego stanowią 50% przychodu. Uzyskana różnica jest dochodem autora. Od tego dochodu wydawca potrąca na rzecz Urzędu Skarbowego 20% podatku dochodowego i wypłaca autorowi jego przychód pomniejszony o ten podatek. Autor otrzymał 3240 zł. Oblicz kwotę jego przychodu, dochodu i potrąconego podatku dochodowego.

 

Zad. 2. Inwestor kupił na giełdzie akcje spółek A, B i C płacąc za każdą z nich po 4 000 zł. W ciągu następnych dwóch lat akcje spółek A i B zyskały odpowiednio 88% i 152% wartości, zaś spółka C zbankrutowała. Kupując akcje odrzucił ofertę banku, która na dwuletnią lokatę terminową kwoty 12 000 zł proponowała stopę procentową 20% w skali roku z roczną kapitalizacją. Zbadaj, czy inwestor wybrał korzystniejszą lokatę swego kapitału.

 

Zad. 3. W marcu obligacje roczne miały cenę emisyjną 90 zł 50 gr (za tę cenę nabywają je kupujący). Cena nominalna (czyli ta, za którą państwo wykupuje obligacje i od której płaci odsetki) jest równa 100 złotych. Oprocentowanie obligacji będzie równe rocznej inflacji. Zakładając, że inflacja osiągnie 10%, oblicz, o ile procent w ciągu roku zwiększyła się wartość kapitału włożonego w zakup obligacji.

 

Zad. 4. Posiadacz konta osobistego zawarł z bankiem umowę o udzielenie kredytu w wysokości 20 000 zł na okres dwóch lat przy oprocentowaniu w wysokości 26% w skali roku. Oblicz kwotę, jaką będzie musiał spłacić kredytobiorca wywiązując się z umowy, jeżeli bank stosuje kapitalizację roczną.

 

Zad. 5. Kupując na raty meble za 3 000 zł musimy wpłacić 1/3 ich wartości. Następnie sami decydujemy o wysokości rat, ale przy spłacie każdej raty dolicza się 5% kwoty, jaka została do spłacenia (przed wpłatą raty). Oceń, jaki wariant jest korzystniejszy dla kupującego: spłata miesięcznych rat po 200 złotych, czy spłata co dwa miesiące rat po 400 złotych?

 

                            Oblicz zadania i sprawdż wynik u swojego nauczyciela z matematyki

 

                                                     Opracowały:  Maria Wilkońska i Aleksandra Malenczyk