SEMINARIUM BRANŻOWE W ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARCZYCH  W ELBLĄGU

7 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu  odbyło się seminarium branżowe z udziałem Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wiesławy Szafrańskiej - Bortkiewicz, Dyrektora  Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu Małgorzaty Sowickiej, Dyrektora WM ODN w Elblągu dr Danuty Oleksiak, lokalnych pracodawców, dyrektorów oraz nauczycieli szkół zawodowych.

Uczestnicy seminarium zapoznani zostali ze zmianami, które Ministerstwo Edukacji zamierza wprowadzić do systemu szkolnictwa zawodowego od roku 2019 oraz ofertą edukacyjną elbląskich szkół zawodowych.

Poprzez bezpośrednie kontakty i rozmowy chcemy wzmocnić wzajemne relacje, ale również zainteresować  pracodawców do podejmowania wspólnych inicjatyw np. w ramach budowania programów nauczania do kształcenia w zawodach. Seminarium było też doskonałą okazją  do upowszechniania w środowisku rynku pracy przykładów dobrych praktyk w zakresie doradztwa zawodowego  i orientacji zawodowej, organizacji nauki zawodu czy też staży i praktyk zawodowych uczniów i nauczycieli.

Dobrą praktyką z zakresu orientacji zawodowej pn. ,,Klasa z pasją” z uczestnikami seminarium podzielił się dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Romuald Mackojć.

Podczas owocnej dyskusji zwrócono uwagę, że procesy kształcenia powinny nadążać za potrzebami rynku pracy, stąd szkolnictwo zawodowe musi wejść w ścisłą współpracę  z przedsiębiorstwami, aby położyć nacisk na wykorzystanie wiedzy i umiejętności młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy,    w praktyce.

Pracodawcy zwracali uwagę również na kształcenie w szkołach takich cech jak: obowiązkowość, punktualność, lojalność i odpowiedzialność.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu przedstawiła działania organu prowadzącego, które wspierają i wzmacniają rolę i znaczenie kształcenia zawodowego w Elblągu. Prezydent poprzez aplikację wniosków do Urzędu Marszałkowskiego pozyskał wysokie środki finansowe z UE na doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz staże i praktyki uczniów.

Podczas spotkania dużo uwagi poświęcono także roli doradztwa zawodowego, wskazując na jego znaczenie w kontekście trafności wyborów ścieżki kształcenia przez uczniów.

Organizatorzy:

Maria Dobosz – Zespół Szkół Gospodarczych

Dorota Bajor – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Mariusz Bachanek – Zespół Szkół Mechanicznych

galeria

Zdjęcia wykonywały uczennice klasy 1 fototechnik - Sandra Pałacha i Oliwia Walczak pod kierunkiem nauczyciela Wojciecha Sójki